Bulleh Shah Punjabi Poetry-‘Tere Ishq Nachaya Kar Kay Thaiya Thaiya’-Sufi Kalam of Bulleh Shah

Bulleh Shah Poetry-'Tere Ishq Nachaya Kar Kay Thaiya Thaiya'-Sufi Kalam of Baba Bulleh Shah

Speak Your Mind

*