Bulleh Shah Punjabi Poetry-‘Tere Ishq Nachaya Kar Kay Thaiya Thaiya’-Sufi Kalam of Bulleh Shah

Bulleh Shah Punjabi Poetry-'Tere Ishq Nachaya Kar Kay Thaiya Thaiya'-Sufi Kalam of Bulleh Shah

Leave a Reply here